Samarbeidspartnere

Min tipping blir også formidlet via følgende partnere:

Avisa Lofoten – Vestlofoten’s nye lokalavis.

Radio 3 Bodø – Bodø’s beste radiokanal.